Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 226

Куран карим казакша оку

Куран карим казакша оку

Ваш браузер не поддерживается!

※ Download: Куран карим казакша окуДастархан басына отырар алдында кайта- кайта турып журмес уш. А ведь наказание последней жизни еще больше, когда бы вы знали!


куран карим казакша оку

Преступление и наказание Количество повторов слов «деяние» и «воздаяние» одинаково - по 107 раз. Бул усак нарсе болып кор. Бир тилегине жетүү үчүн эки рекет намаз окулат, сообу силсила-и алиййага багышталып дуба кылынат!


куран карим казакша оку

Ваш браузер не поддерживается! - Мы ведь к Господу нашему устремляемся!


куран карим казакша оку

Ислам диниСоңку кездерде элибиздин ыймандуулукка куран бурганы канчалык куба- нычтуу болсо, анын таза болгон ыйманын сырткы күчтөрдүн токтоосуз уулоо максатында вазакша жаткан саясаты да ошончолук кайгылуу экендиги талаш- сыз. Элибиздин биримдигине кооп туудуруп жаткан карим аң-сезимине жат багыттардын дин эркиндиги деген ураандын аркасында жашырынган иритки салуу үгүттөрүнө каршы туруу жетиштүү диний маалыматы болбогон мекен- дештерибиз үчүн оңойго турбайт. Жалпы окурмандардын коомуна арналган бул китептин негизги максаты — салттуу болгон ахли сүннөт жолубуздун сыртындагы башка секталар жана ди- ний агымдарды окурмандарга ошол топтордун өздөрүнүн эле китептери аркы- луу тааныштыруу гана болуп саналат. Адашкан топтордун динди идеологияга айлантып алгандыгынын натыйжасында канчалаган мусулмандардын кзакша жолдон карим себеп болгондугу, элдердин, мамлекеттердин башына кооп туудуруп жаткандыгы тууралуу далилдердин негизинде маалыматтар берилген. Ушуну менен катар китепте адашкан топтор жана ишенимдер тууралуу атактуу Ислам аалымдарынын берген жооптору да орун алган. Ислам ахлагыКөркөм оку бардык адамдар үчүн чоң табылга болуп саналат. Ыйман келтирип, мусулман болгондон оку жакшы мүнөзгө ээ болгон адам тегерегиндеги бардык адамдардын ыраазычылыгын алат, акыретте дагы Аллаху таала андан ыраазы болуп Бейишке киргизет. Окурманга илгертен эле ата-бабаларыбыздын макал-лакаптарында жана эпос, дастан ж. Хазрети Мухаммед алейхиссаламдын өмүрүБул китеп, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед куран ыйык өмүр баянын баяндайт. Китепти көңүл коюп окугандардын жүрөгүндө Аллаху тааланын Элчисине карата таңдануу менен казокша сезими орун алып, ааламдын мырзасына деген махабаты артып, анын адамзатка үлгү болгон жашоосунан үзүр алаары сөзсүз. Бул китеп улуу-кичине, бардык окурмандардын кызыгып окуй турган тарыхтын алтын доорлорунан кабар берет. Ал казакша гана мусулман окурмандарга эмес, башка диндердин өкүлдөрү менен диндин тарыхын изилдегендерге да Мухаммед алейхиссаламдын өмүрдүк жолун, пайгамбардык касиеттерин билүүдө баалуу маалымат булагы боло казакша />Руханий дүйнөбүздүн өркүндөөсүнө чоң салымын кошо турган бул китеп, үйүңүздүн кубанычына айланат.

Сура Аль-Фатиха, аль-Ихлас, аль-Фалак, ан-Нас , аят аль-Курси и дуа